Stap 1: Aanmelden

Aanmelden voor logopedie doet u telefonisch op het nummer 0470 / 10 29 60 of via
dit formulier. Dit kan steeds op eigen initiatief of na een doorverwijzing de school, het CLB, een arts… Tijdens dit eerste contact maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Stap 2: Onderzoek

Intakegesprek

Tijdens dit intakegesprek overlopen we de voorgeschiedenis en bekijken we samen of verder onderzoek nodig is. Ik geef u op dit moment ook alle informatie en alle documenten die nodig zijn om een eventuele terugbetaling bij het ziekenfonds aan te vragen.

Logopedisch onderzoek

Afhankelijk van het probleem worden er één of enkele
logopedische testen afgenomen. Op basis van deze testen kan er gekeken worden of logopedische behandeling al dan niet aangewezen is. Hoeveel testen en hoeveel sessies hiervoor nodig zijn hangt o.m. af van de leeftijd van de cliënt, van de complexiteit van het probleem….
Na deze testen maak ik een
logopedisch verslag (bilan) met de resultaten van de logopedische onderzoeken en (eventueel) een individueel behandelplan op maat van de cliënt.

Adviesgesprek

De onderzoeksresultaten en het individueel behandelplan worden met u besproken tijdens
een adviesgesprek. Indien therapie aangewezen is worden er afspraken gemaakt voor de opstart van de therapie. Nu kan er ook een eventuele terugbetaling van de therapie worden aangevraagd bij de mutualiteit.

Stap 3: Behandeling

De logopedische behandeling wordt steeds
op maat van elke cliënt uitgewerkt. We werken steeds 1 of 2 keer per week. Bij jonge kinderen duurt een sessie 30 minuten. Bij oudere kinderen en tieners kan dit ook 60 minuten zijn.
Tijdens de behandelperiode zal ik – mits uw toestemming- geregeld
overleggen met andere betrokkenen zoals de school, het CLB, een arts …
Voor ouders van kinderen die stotteren en voor ouders van kinderen met bepaalde taalstoornissen zullen
oudertrainingen gegeven worden die het effect van de behandeling nog zullen versterken.