Stacks Image 9
Opleiding en ervaring

Al heel mijn leven heb ik een fascinatie voor taal en communicatie. Al van kindsbeen af speelde ik met taal en volgde ik een opleiding woordkunst in het deeltijds kunstonderwijs. Die interesse voor spraak en taal bracht me naar een opleiding logopedie.

In juni 2002 studeerde ik af aan de toenmalige Lessius Hogeschool in Antwerpen (nu Thomas More) als gegradueerde in de logopedie. Tijdens mijn opleiding liep ik onder meer stage in het Centrum voor Leerstoornissen in Neerpelt.

In september 2002 startte als logopediste in het KIDS in Hasselt. Hier werk ik nog steeds met kinderen met
spraak- en taalstoornissen, ontwikkelingsdysfasie en / of autisme. In 2005 specialiseerde ik mij als stottertherapeute bij CIOOS in Antwerpen.

Binnen de basisschool voor buitengewoon onderwijs KIDS behandel ik al meer dan 12 jaar kinderen die stotteren in combinatie met andere spraak-, en taalproblemen en / of autisme.
Vanuit de opleiding stottertherapie neem ik geregeld deel aan
overlegkringen met andere stottertherapeuten. Ik volg jaarlijks bijscholingen om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied.

In combinatie met mijn werk in het buitengewoon onderwijs startte ik mijn eigen logopediepraktijk. Binnen mijn praktijk wil ik me graag toeleggen op de behandeling van kinderen en jongeren die stotteren en kinderen met spraak- en / of taalmoeilijkheden.

Visie

Moeilijkheden in de communicatie, om welke reden dan ook, brengen heel wat gevoelens en gedachten teweeg bij de persoon zelf maar ook bij zijn gesprekspartners.
Communicatie en welbevinden staan in de therapie daarom altijd op de eerste plaats. Elke therapie is erop gericht om de communicatie zo optimaal en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk houden we hierbij rekening met het unieke kunnen en de unieke noden van elke persoon.
Bij kinderen kan het
deelnemen van ouders aan de therapie het succes van de therapie vaak aanzienlijk vergroten en de communicatie tussen het kind en zijn omgeving vergemakkelijken. Ouders zijn de belangrijkste deskundigen als het gaat om hun kind. Samenwerking met en begeleiding van ouders is voor mij van enorm groot belang.